top of page

WAAROM GROENERGIE?

Image by Mike Marrah

Toenemende vervuiling

De energieconsumptie zal naar verwachting tijdens de komende decennia blijven groeien. Door de productie en consumptie van fossiele brandstoffen zal ook de uitstoot van schadelijke gassen toenemen.Fossiele brandstoffen zorgen met name voor de uitstoot van CO2 dat het broeikaseffect versterkt en   van stikstofoxiden en zwaveldioxide, die zorgen voor verzuring van lucht, water en bodem. Gebruik van duurzame energie vermindert die uitstoot van schadelijke stoffen. 

Image by Quinten de Graaf

Uitputting voorraden fosiele brandstoffen

Hoewel de nu bekende voorraden van aardgas, aardolie en steenkolen nog toereikend zijn voor tientallen jaren, raken de meeste in de loop van de 21ste eeuw uitgeput. Als we niet tijdig zoeken naar alternatieve energiebronnen, dan zullen de energieprijzen steeds verder stijgen en zal Nederland en Europa steeds afhankelijker worden van buitenlandse leveranciers. 

Image by Annie Spratt

Economische redenen

Omdat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput zal raken, is het belangrijk om nu al te investeren in duurzame energiebronnen. Na 2020 zal het gebruik van duurzame energie naar verwachting sterk toenemen. Kennis over duurzame energie zou in de toekomst een belangrijk exportartikel kunnen worden.

bottom of page