top of page

WAAROM GROENERGIE?

CO2-uitstoot vernietigt kostbare ecosystemen

Het wereldwijde klimaat verandert. Voor het overgrote deel ligt de negatieve impact van menselijke activiteiten aan de basis hiervan. Vooral de CO2-uitstoot gerelateerd aan transport, landbouw, het delven en bewerken van materialen en de opwekking van energie verstoort de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn. Bovendien wordt het meer en meer duidelijk dat onze afhankelijkheid van fossiele, buitenlandse energiedragers niet de meest ideale weg is naar een stabiele economie of de laagste energieprijzen.

 

Een energie- en klimaattransitie dringt zich op voor een gezonde, lokaal verankerde economie. 

Crisisbestendig dankzij duurzame energie

Door energieverbruik en -productie te verduurzamen bijvoorbeeld via windmolens of een vermindering van de energieconsumptie, worden bedrijven minder afhankelijk van de invoer van energie of fossiele brandstoffen uit het buitenland. De kosten van deze invoer kunnen (sterk) fluctueren en tijdens crisissen is dit des te meer voelbaar. Deze onzekerheid brengt nog eens extra kosten met zich mee.

 

Een verduurzaming van energieproductie en -consumptie is gelijk aan meer zekerheid! 

Klimaatneutrale processen

De productie van heel wat basisproducten, zoals staal, chemicaliën en cement hebben inherent in hun productieproces een uitstoot van nevenproducten als gevolg. Jaarlijks gaat het om miljoenen tonnen CO2 of andere moleculen met soms een nog negatievere impact op het milieu. Deze industriële processen zullen onvermijdelijk een grondige transformatie moeten ondergaan om onze klimaatdoelstellingen te halen.

 

Een voorbeeld is de productie van staal op basis van groene waterstof. Een ander voorbeeld is chemische recyclage. 

Adviesbureau in energie en duurzaamheid

GroEnergie werkt aan al sinds 2014 aan duurzame energie-initiatieven, het aardgas vrij maken van woonwijken, duurzame landbouw, bedrijven en bedrijventerreinen. Wij beschikken over expertise op alle facetten van verduurzaming, energiebesparing en transitiemanagement.

 

Dankzij onze jarenlange ervaring in duurzame energie, beschikken wij dan ook  over kennis en expertise die essentieel is voor het succes van uw projecten. GroEnergie Groep biedt advies en begeleiding bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities. Samen met u willen wij de energietransitie versnellen.

bottom of page