top of page

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (Land, meer en dijk) en Zon. 

SDE+ volledige aanvraag
Bent u van plan om SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie. 

Benodigde documenten: 

 

  • naast de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe;

  • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de locatie bent dat hij of zij toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie;

  • een haalbaarheidsstudie (bij solarproject > 500 kWp), inclusief windrapport bij de windprojecten;

  • en voor de categorie Geothermie tevens: - de vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron - de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en; - een geologisch onderzoek.

Pas wanneer uw aanvraag volledig is, neemt RVO.nl de subsidieaanvraag in behandeling.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Doel subsidieregeling

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sport-verenigingen en sportstichtingen. 

Voor wie?

 

  • Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

  • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

  • Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

  • Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

bottom of page