top of page

WAT ZIJN UW FISCALE VOORDELEN?

Financieel voordeel voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer u gebruik maakt van EIA hee u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. 

Waarom energiebesparing en duurzame energie?
Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO2- en andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen eindig. De overheid stimuleert een duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over schone en betaalbare energie beschikken. Het belastingvoordeel dat u via EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. 

Het voordeel van EIA
Met EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomsten-belasting of vennootschapsbelasting. 

Voor welke bedrijfsmiddelen kunt u EIA gebruiken?
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA voldoen aan energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie.

HOE WERKT EIA?

Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.

  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal €2.500 kost.

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK (EIA)
De EIA is een fiscale stimuleringsmaatregel voor ondernemers om investeringen te stimuleren in machines, apparaten en andere bedrijfsmiddelen die een energiebesparing opleveren en die duurzaam zijn voor het milieu. Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. De bedrijfsmiddelen die onder de EIA-regeling vallen moeten vermeld staan op de – jaarlijks te publiceren – Energielijst, die o.a. op de website van RVO is te raadplegen. In die lijst kunt u zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes. EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Naast belastingvoordeel leveren energiezuinige investeringen u bovendien een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.
EIA dient binnen 3 maanden na opdracht tot levering van het bedrijfsmiddel te worden aangevraagd. 


Voor actuele en nadere informatie m.b.t. de EIA en de voorwaarden verwijzen wij graag naar: 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/aftrekbare-investeringen 

“Samen voor groen” dus ook met de fiscus! 

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2016 bedraagt €500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 58% van € 300.000 = € 174.000 De fiscale winst wordt nu € 326.000 (€ 500.000 - € 174.000). Zonder EIA betaalt u € 115.000 VPB. Met EIA betaalt u slechts € 71.500 VPB. Uw fiscale voordeel bedraagt €43.500.


Het netto EIA-voordeel is circa 13% van de totale investeringskosten. 

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure van de EIA, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

bottom of page