top of page
canstockphoto0629689.jpg

Windenergie

Windenergie speelt inmiddels een belangrijke rol in onze economie en dat belang zal in het kader van de energietransitie alleen maar groeien. Wereldwijd produceren windturbines emissievrije elektriciteit voor huishoudens en industrie.

Voor het plaatsen van windturbines moet een omgevingsvergunning worden verleend. Op plaatsen die geschikt zijn voor windturbineparken is het elektriciteitsnet daarvoor niet altijd geschikt. Dit maakt dan een uitbreiding of een versterking van het elektriciteitsnet noodzakelijk. 

bottom of page