top of page

Windenergie

Windenergie speelt een belangrijke rol in onze economische, milieu- en energie toekomst. Wereldwijd produceren windturbines emissievrije elektriciteit voor huishoudens en industrie. 

Voor het plaatsen van windturbines moet een bouwvergunning en een milieuvergunning worden verleend, hierin wordt beoordeeld of de bouw in het bestemmingsplan past. Op plaatsen die geschikt zijn voor windturbineparken is het elektriciteitsnet daarvoor niet altijd geschikt. Dit maakt dan een uitbreiding of een versterking van het elektriciteitsnet noodzakelijk. 

bottom of page