top of page

SAMEN MET DE GROENERGIE GROEP OP WEG NAAR EEN SCHONE EN DUURZAME TOEKOMST

Arrow Down
SERVICES

DIENSTEN

Advies en Begeleiding

Of het nu in het kader van de energietransitie gaat over de vormgeving van geformuleerd overheidsbeleid, over de verduurzaming van bedrijven, energieopslag of de problematiek rondom een particulier energienetwerk, GroEnergie Groep is “ready, able and willing” om het benodigde maatwerk te leveren voor haar opdrachtgevers.

 

Door gerichte advisering en begeleiding geeft GroEnergie Groep haar opdrachtgevers de nodige handvatten waarmee de duurzaamheid ambities van die opdrachtgever binnen de gestelde randvoorwaarden kunnen worden verwezenlijkt.

 

Die dienstverlening kan uiteraard – afhankelijk van de opdracht - op één specifieke fase dan wel op verschillende fasen van een project betrekking hebben: van probleem naar oplossing, van idee naar projectplan, van ontwikkelfase  naar bouw- en exploitatiefase, beheer en onderhoud.

Ontwikkeling en Engineering

Projectmanagement is GroEnergie op het lijf geschreven. Zodra sprake is van een concrete oplossingsrichting kan GroEnergie Groep namens opdrachtgever een aansturende en coördinerende rol spelen in de verdere ontwikkeling en engineering van het project.

 

Of het nu sèc gaat om een duurzaam energiesysteem of een dergelijk systeem in combinatie met renovatie of nieuwbouw van vastgoed. 

Realisatie

Onze filosofie is de opdrachtgever optimaal ontzorgen door voor hem zijn project binnen de overeengekomen tijd, kwaliteit en budget te realiseren.

Exploitatie

De exploitatie van een eigen duurzaam energiesysteem behoort in de meeste gevallen niet tot de “core-business” van de betreffende eigenaar. GroEnergie Groep brengt de verschillen in beeld tussen een “eigen beheer-situatie” en uitbesteding van de exploitatie, en zorgt er – na de definitieve keuze van een opdrachtgever – voor om alle relevante randvoorwaarden voor de beoogde situatie contractueel vast te leggen.

Beheer en Onderhoud

Ingeval van een eigen beheer-situatie kan GroEnergie Groep het vereiste periodiek en preventief onderhoud van een duurzame energie-installatie inspecteren, analyseren en optimaliseren en met behulp van specifieke programma’s de “cost of ownership” en de levenscyclus van de installatie voor de opdrachtgever in beeld brengen. Prestatie en status van het systeem kunnen online en pro-actief worden gemonitord.

ABOUT
canstockphoto28952175.jpg

OVER ONS

GroEnergie Groep

De GroEnergie Groep kent momenteel een vaste kern van 3 samenwerkende partners, die hun sporen al hebben verdiend in andere functies binnen zowel bedrijfsleven als overheid en als zelfstandige ondernemers. Met de huidige partners komt een unieke mix van (energie-)technische, economische en juridische kennis, ervaring en expertise aan tafel, met bovendien – en niet minder  belangrijk -  een uitgebreid en gevarieerd relatienetwerk. Het (tijdig) inschakelen van bepaalde relaties uit dat netwerk kan voor opdrachtgevers van doorslaggevend belang zijn. Die vaste kern wordt overigens – waar nodig - naar behoefte uitgebreid door tijdelijke inhuur van specifieke kennis. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn voorts de korte lijnen en een pragmatische, degelijke aanpak.

Missie

De missie van de GroEnergie Groep (spreek uit als: “de groen-ergie groep”) is om de binnen het bedrijf aanwezige expertise, kennis en ervaring op het gebied van vastgoed, infrastructuur en energie in het brede kader van de energietransitie optimaal te benutten.

Visie

Waar de energietransitie de samenleving met nieuwe uitdagingen confronteert, is het voor een probleemeigenaar vaak moeilijk om alle in’s en out’s in beeld te brengen, laat staan om alle consequenties daarvan te vertalen naar – al dan niet voor de hand liggende oplossingsscenario’s. De visie van GroEnergie Groep is om onze opdrachtgevers door gerichte advisering en begeleiding van dienst te zijn en te ontzorgen, door maatwerk te leveren in de gehele waardeketen en in elke gewenste projectfase.

2015

Jaar van Opstart

100%

Financiering Mogelijk

Regeling Mogelijk

Fiscale Voordelen

PROJECTS

PROJECTEN

CLIENTS

PARTNERS

CONTACT

Kantoor Dronten

GroEnergie Groep BV

Lancasterdreef 71

Dronten, 8251 TJ

info@groenergiegroep.nl

Tel: +31(0)321 – 337232

Fax: +31(0)321 – 318123

Sociale media:

Facebook:

Instagram:

  • Facebook
  • Instagram

Contact opnemen

Bedankt voor de inzending!

bottom of page